New Page 1

گواهی استاندارد و بازرسی
اساندارد کردن به دو مفهوم به کار می رود:

در تجارت به معنای استاندارد کردن کالا ها از نظر اندازه،شکل،رنگ،خواص فیزیکی و خواص شیمیایی به کار می رود. در خرید از استاندارد به مفهوم فوق استفاده می شود.
کاربرد استاندارد از نظر مدیریتی می باشد که غالبا استاندارد کردن مدیریتی نامیده می شود.که در مورد استاندارد کردن رویه های عملیاتی و سیستم ها بحث می کند.هدف استاندارد کاهش انواع مختلف کالاها و اندازه های محصولات و توجه به نوع مخصوصی از کالاها است که دارای حداکثر کیفیت لازم باشد.
بر این اساس واردات، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها باکیفیت پایین‌تر از استانداردهای مورد قبول یا ضوابط فنی اعلام شده از طرف سازمان، ممنوع است. این فهرست ۱۸۸۷قلم کالا را در بر می‌گیرد.

مزایای استاندارد کردن کالا
استاندارد کردن باعث ساده تر شدن تولید می گردد چرا که می توان به خواص مواد پی برد و از این طریق تعداد کالاهای تولیدی مشابه را کاهش داد.
استاندارد کردن در کاهش هزینه ها موثر است.چرا که هزینه های بازرسی و ساخت کالاهای استاندارد، و کیفیت آن مشخص می باشد.
مزایای استاندارد کردن کالا
در کشور ما برای تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی این کار را به عهده دارد.ولی برای حضور در بازارهای جهانی باید به استاندارد سازمان جهانی دست یافت که حداقل آن iso.9000 می باشد.

نظارت‌های گمرک شامل چه مواردی می‌شود؟

نمونه برداری
آزمايش
راهنمايی فنی واحدهای توليدی و وارد کنندگان
توقيف کالاهای خارج از استاندارد
پيگيری قانونی از طريق مراجع قانونی