آشنایی با گروه ارمغان طلایی زمان


گروه بازرگانی و مهندسی ارمغان طلایی زمان، یک شرکت تخصصی چندمنظوره است که با درک نیاز بازار کشورمان در امور بازرگانی و با پشتیبانی از کادر مجرب و امکانات مورد نیاز، فعالیت خود را در راستای بازرگانی داخلی و خارجی، با هدف واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و نیز تامین نیاز صنایع از طریق تلفیق مهندسی و بازرگانی انجام میدهد.
سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مختلف اقتصادی به صورتEPCF، از دیگر فعالیت های این شرکت می باشد که با برخورداری از ارتباطات مفید با سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همچنین سیستم بانکی کشور صورت می گیرد

 ارمغان طلایی

شرکت ارمغان طلایی زمان علاوه بر صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، صادرات و واردات محصولات غذایی و نفتی را به صورت تخصصی انجام می دهد

شرکت ارمغان طلایی زمان علاوه بر صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، صادرات و واردات محصولات غذایی و نفتی را به صورت تخصصی انجام می دهد

شرکت ارمغان طلایی زمان علاوه بر صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، صادرات و واردات محصولات غذایی و نفتی را به صورت تخصصی انجام می دهد