مدت زمان توقف كالا در گمرک

  • 0 Comments
  • View Count 152
  • Return

مدت زمان توقف كالا در گمرک
حداکثر مدت توقف هر کالا از تاریخ مانیفست یا اظهارنامه اجمالی 4 ماه خواهد بود و در صورتی که ظرف این مدت مزبور برای انجام تشریفات قطعی گمرک و وظایفی که به عهده ی اظهار کننده است ،اقدام نشود، کالا متروکه محسوب می شود.اگر علت موجهی وجود داشته باشد به درخواست صاحب کالا می توان تا 4 ماه دیگر با پرداخت هزینه انبارداری این مدت را تمدید کرد.
مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این امکان 3 ماه است.در صورت تقاضای کتبی صاحب کالا در مورد کالای عبوری و با بیان علت موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخی که گمرک با آن موافقت نموده است حداکثر تا 2 ماه قابل تمدید می باشد.در صورتی که صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه می گردد.
چنانچه برای کالایی سند ترخیص صادر گردد و از انبار خارج نشود مشمول مقررات کالای متروکه می گردد.
در فرودگاههاي كشور پس از دو ماه و در ساير اماكن گمركي پس از چهارماه توقف از تاريخ صدور اولين قبض انبار ، كالا متروكه مي‌گردد
اظهارنامه اجمالی چیست؟سندی است که شرکت حمل و نقل ،فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری بشود را هنگام ورود و خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام میکند.شرکت حمل و نقل با رنامه‌هاي هر رديف از فهرست كل بار را به گمرك و مرجع تحويل‌ گيرنده كالا تسليم می كند

گروه بازرگانی ارمغان طلایی ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور

Related

Share

Post a Comment